top of page

POLITIKA POVRATAKA

INFORMACIJE O POVRATU/PLAĆANJU/ISPORUCI/PRAVU NA POVLAČENJE

NARUDŽBA I POSTUPAK PLAĆANJA

a. Nakon što kupac odobri iznos TL uključujući PDV (ukupni iznosi rata u obročnim transakcijama) proizvoda dodanih u košaricu, on se obrađuje na PoS-u relevantne bankovne kartice. Stoga se e-mail s potvrdom narudžbe šalje kupcu prije slanja narudžbi. Nijedna pošiljka se ne vrši bez slanja e-pošte s potvrdom narudžbe.

 

b. O svim smetnjama u procesu ili problemima koji mogu nastati u vezi s kreditnom karticom kupac se obavještava korištenjem jednog ili više metoda telefona/faksa/e-pošte navedenih u ugovoru. Ako je potrebno, kupac se može zamoliti da kontaktira banku. Vrijeme obrade narudžbe nije trenutak predaje narudžbe, već trenutak kada se izvrši potrebna naplata s računa kreditne kartice ili se odredi prijenos (EFT) da stigne na račune prodavatelja.

 

c. Ako se shvati da se roba koja je predmet ugovora ne može isporučiti iz iznimno opravdanog razloga i/ili ako se pojavi problem zaliha, kupcu se može poslati druga roba jednake kvalitete i cijene ili prema želji kupca i izbor; može se poslati još jedan novi proizvod, proizvod može ući na zalihu ili druga prepreka za isporuku može nestati i/ili narudžba može biti otkazana.

 

d. U slučajevima kada obveza isporuke robe koja je predmet ugovora postane nemoguća, kupac se obavještava o ovoj situaciji, a ukupna cijena koju je platio i svi dokumenti koji ga stavljaju u dug, ako ih ima, vraćaju mu se u roku od deset dana u najkasnije i ugovor se poništava. U tom slučaju kupac neće tražiti nikakvu dodatnu materijalnu i moralnu štetu od prodavatelja.

 

e. http://www.gzorganic.net u internetskom okruženju kupcima koji ne žele koristiti podatke o kreditnoj kartici nudi se mogućnost narudžbe gotovine. Kod plaćanja bankovnom doznakom, kupac može odabrati najprikladniju banku i izvršiti prijenos. Ako je izvršen EFT, u obzir će se uzeti datum prijenosa na račun. “Podaci o pošiljatelju” moraju biti isti kao i podaci o fakturi, a broj narudžbe mora biti napisan prilikom prijenosa i/ili EFT-a.

 

ISPORUKA

a. Proizvod/proizvode će na adresu kupca dostaviti ugovoreni teret prodavatelja. Rok isporuke je 30 (trideset) dana od slanja pošte potvrde narudžbe i sklapanja ugovora. Taj se rok može produžiti za najviše 10 (deset) dana, pod uvjetom da je primatelj unaprijed obaviješten pisanim putem ili putem kontinuiranog nositelja podataka.

 

b. U područjima gdje teretna tvrtka dostavlja jedan dan u tjednu, može doći do netočnosti i nedostataka u podacima o pošiljci, au slučajevima kao što su neki društveni događaji i prirodne katastrofe, može doći do propadanja tijekom navedenog dana. Zbog ovih propadanja, kupac ne može nametnuti nikakvu odgovornost prodavatelju.

 

c. Ako se proizvod treba isporučiti drugoj osobi/organizaciji koja nije kupac, prodavatelj nije odgovoran za dodatne troškove dostave koji mogu nastati zbog toga što osoba/organizacija koja će biti isporučena ne prihvaća isporuku, netočnost podataka o dostavi i/ili nedostatak mjesta kupca.

 

d. Problemi s isporukom ako proizvod/proizvodi nisu stigli do kupca u sadržaju navedenih dana na korisničku službu iletişim@........com na e-mail adresu mora se odmah obavijestiti korištenjem iste.

 

e. U slučaju oštećenog paketa, oštećeni paketi se ne isporučuju, a izvješće treba priložiti službeniku brodarske tvrtke. Ako službenik kargo tvrtke smatra da paket nije oštećen, kupac ima pravo tamo otvoriti paket i provjeriti jesu li proizvodi isporučeni neoštećeni te zatražiti da se stanje ponovno utvrdi zapisnikom. Nakon što je paket uručen od strane kupca, prihvaća se da je cargo tvrtka u potpunosti izvršila svoju dužnost. Ako paket nije prihvaćen, a zapisnik je sačuvan, situaciju treba prijaviti prodavateljevoj službi za korisnike što je prije moguće, a kopija zapisa ostaje kod kupca.

 

PRAVO NA POVLAČENJE

a. Primatelj, bez preuzimanja bilo kakve odgovornosti i bez navođenja bilo kakvog pravnog ili kaznenog razloga, za transakcije prodaje robe od dana dostave od dana kupoprodajne transakcije za prodaju od 14 (četrnaest) dana ima pravo ostvariti pravo na odustanak , ako je 15. Uredbe o ugovorima na daljinu. Iznimke od prava na odustajanje prikazane su u skladu s člankom 15. ovog ugovora za proizvode koje će kupcu dati prodavatelj prema ovom ugovoru. Budući da je to među iznimkama u opsegu članka, kupac definitivno neće moći iskoristiti svoje pravo na odustanak.

 

PRAVA I OBVEZE KUPCA

a. Kupac je suglasan i obvezuje se u cijelosti i u potpunosti izvršiti radnje koje su mu nametnute ovim ugovorom.

 

b. Kupac je suglasan i obvezuje se platiti u skladu s navedenim oblikom plaćanja, da je prihvatio odredbe ovog Ugovora te da je podatke navedene u ugovoru ispunio točno i u potpunosti.

 

c. Kupac, http://www.gzorganic.net Ime prodavatelja, Naziv, Otvorena adresa, telefon i ostali pristupni podaci s web stranice, osnovne karakteristike robe koja je predmet prodaje, prodajna cijena, uključujući poreze, način plaćanja, dostava uvjeti i troškovi itd. sve preliminarne informacije o robi koja je predmet prodaje i ostvarivanju prava na "povlačenje" i načinu korištenja tog prava, službenim tijelima gdje mogu priopćiti svoje pritužbe i prigovore itd. prihvaća i izjavljuje da ima jasne, jasne i prikladne informacije o tome u skladu s internetskim okruženjem, potvrđujući ove preliminarne informacije elektroničkim putem.

 

d. Ovisno o prethodnom članku, kupac ima uvjete narudžbe i plaćanja proizvoda, upute za korištenje proizvoda, poduzete mjere protiv mogućih situacija i upozorenja http://www.gzorganic.net izjavljuje da je pročitao narudžbu /podatke o postupku plaćanja/korištenja i dao potrebnu potvrdu u elektroničkom obliku.

 

e. Kupac je suglasan i obvezuje se da ni pod kojim uvjetima neće oštetiti proizvod i njegovu ambalažu ako želi vratiti proizvod koji je primio, te vratiti originalni račun i otpremnicu u trenutku povrata. u slučaju da kupac otvori ambalažu ili omote predmetne robe zbog činjenice da su roba koja će se kupcu dostaviti po ovom ugovoru kozmetički proizvodi; kupac prihvaća i unaprijed se obvezuje da prodavatelj ne može prihvatiti povrat robe zbog prirode proizvoda i zdravstvenih uvjeta.julienne

 

f. Kupac, ovaj Ugovor i elektroničkom potvrdom obrasca preliminarnih informacija, udaljenost ugovora od ugovora, koju prodavatelj mora dati kupcu, adresu, te osnovne karakteristike naručenih dobara ili usluga, cijenu robe ili usluga, uključujući poreze, plaćanje i dobivene informacije potvrđuju se kao potpuna i točna cijena dostave i dostave. U trenutku isporuke, kupac je uništen, razbijen, ambalaža je potrgana itd. ako je roba ili usluge predmet ugovora, a koje su očito oštećene i neispravne, isporučene od teretne tvrtke, odgovornost je u potpunosti na kupac. Ukoliko dođe do ove situacije, kupac prihvaća i obvezuje se da robu koju je primio kupac ne može vratiti.

 

g. Ako banka ili financijska institucija ne plati prodavatelju trošak robe ili usluge zbog nepoštene ili nezakonite upotrebe kreditne kartice kupca od strane neovlaštenih osoba nakon isporuke robe ili usluge, kupac je dužan vratiti robu prodavatelju u roku od 3 (tri) dana, pod uvjetom da mu je isporučena. U tom slučaju troškovi dostave padaju na teret kupca. U tom slučaju roba koju kupcu isporučuje prodavatelj na način proizvoda i ambalaže oštećenje robe ili pakiranje predmetne robe u slučaju otvaranja ventila na računu od strane kupca prodavatelju cijena od 3 ( tri) dana, slažete se s kupcem za plaćanje u roku. U protivnom, prodavatelj zadržava pravo na naknadu financijskih gubitaka proizašlih iz ove situacije.

 

h. Kupac je suglasan i obvezuje se unaprijed pročitati dokumente koji pokazuju upute za uporabu za proizvode isporučene s proizvodima. Kupac je suglasan i obvezuje se da prodavatelj neće biti odgovoran za bilo kakvu štetu nastalu zbog nekorištenja proizvoda u skladu s uputama navedenim u dokumentima prilikom dostave ovih dokumenata njemu s proizvodima.

 

ı. Kupac je suglasan i unaprijed se obvezuje da prodavatelj neće biti odgovoran za bilo kakvu štetu koja bi mogla nastati u suprotnom, u slučaju da postoji bilo kakva bolest u vezi s proizvodima koje će naručiti, da će se sastati sa svojim liječnikom i naručiti nakon dobivanje odobrenja stručnjaka.

bottom of page