top of page

UGOVOR O PRODAJI NA DALJINU

​ČLANAK 1 - STRANKE

Ovaj sporazum je dogovoren između sljedećih strana.

a.   PRODAVAČ

Komercijalni naziv:  SN GRUP KOZMETIK INŞAAT Gıda TURIZM SAN. TIC. doo ŞTI.

Porezni broj: 7721346593

Adresa: Suadiye Mah. Bağdat Cd. Cemal Apt. br: 393/1 unutarnja vrata br: 22 Kadıköy / ISTANBUL

Telefon     :

E-mail :info@gzorganic.net

b.   PRIJAMNIK

Ime prezime :

TC ID broj:

Adresa      :

Telefon     :

e-mail      :

Kupac i prodavatelj, u daljnjem tekstu strane.

ČLANAK 2-PREDMET

a.   Predmet ovog ugovora o prodaji na daljinu pripada prodavatelju kupca http://www.gzorganic.net to je utvrđivanje prava i obveza stranaka u skladu s odredbama Zakona o zaštiti potrošača br. 4077 i propis o ugovorima na daljinu u vezi s prodajom i isporukom dolje navedenog proizvoda koji naručuje elektroničkim putem s web stranice.

 

b.   Ime kupca, prodavatelja, Naziv, Otvorena adresa, telefon i ostali pristupni podaci, osnovne karakteristike robe koja je predmet prodaje, prodajna cijena, uključujući poreze, način plaćanja, uvjete isporuke i troškove itd. sve preliminarne informacije o robi koja je predmet prodaje a ostvarivanje prava na “povlačenje” je jasno, jasno i informirano od strane prodavatelja u skladu s internetskim okruženjem, potvrđuje ove preliminarne informacije elektroničkim putem, a zatim naručuje robu u skladu s odredbama ovog ugovora prihvaća i izjavljuje.

 

 

c.   http://www.gzorganic.net preliminarne informacije na stranicama i račun ispostavljen po narudžbi kupca sastavni su dio ovog ugovora.

ČLANAK 3-INFORMACIJE O PROIZVODU I DOSTAVI PREDMET UGOVORA

a.   Vrsta i vrsta proizvoda/proizvoda primljenih elektroničkim putem, količina, marka/model, prodajna cijena, način plaćanja, osoba koja prima dostavu, adresa za dostavu, podaci o fakturi, naknada za dostavu kao što je navedeno u nastavku. Osoba za naplatu mora biti ista kao i osoba koja je sklopila ugovor. Informacije u nastavku moraju biti točne i potpune. Kupac je suglasan da će u cijelosti pokriti štetu nastalu iz situacija u kojima ove informacije nisu točne ili nepotpune, a također prihvaća svaku odgovornost koja može proizaći iz ove situacije.

Šifra i naziv proizvoda

Komad

Naziv prodavača

Jedinična cijena

Jedinični popust

Kupon

Puan

Ukupni iznos prodaje

Kamatna stopa

Ukupni iznos s PDV-om

SN GRUP KOZMETİK İNŞAAT GIDA TURİZM SAN. TİC. doo ŞTİ.

Poštarina         :

Adresa za isporuku     :

Osoba/institucija za naplatu:

Adresa za naplatu         :

porezno tijelo         :

Porezni registarski broj     :

 

ČLANAK 4-PRAVA I OBVEZE PRODAVAČA

 

a.   U skladu s odredbama Zakona o zaštiti potrošača broj 4077 i pravilnika o ugovorima na daljinu, prodavatelj je suglasan i obvezuje se u cijelosti izvršiti radnje koje su mu nametnute ugovorom, osim u slučaju više sile.

 

b.   Prodavatelj je suglasan i obvezuje se isporučiti robu koja je predmet ugovora (osim u slučaju više sile) kupcu u skladu s potrošačkim zakonodavstvom, zdravu, kompletnu, u skladu s kvalifikacijama navedenim u narudžbi te s jamstvenim dokumentima i korisničkim priručnicima, ako bilo koji.

 

c.   Osobe mlađe od 18 (osamnaest) godina http://www.gzorganic.net ne mogu kupovati na svojoj adresi. Prodavatelj će se temeljiti na činjenici da je dob kupca navedena u ugovoru točna. Ali prodavatelj ne može biti odgovoran ni na koji način za pogrešno napisanu dob kupca.

 

d.   Netočnosti cijene uzrokovane greškama sustava http://www.gzorganic.net on nije odgovoran. Sukladno tome, prodavatelj nije odgovoran za oglašavanje, cjenovne pogreške koje mogu nastati zbog sustava na web stranici, dizajna ili nezakonitih intervencija na web stranici. Na temelju grešaka u sustavu, kupac ne može potraživati od prodavatelja.

 

e.   http://www.gzorganic.net s kreditne kartice (Visa, MasterCard, itd.) ili se može kupiti bankovnim prijenosom. Narudžbe koje nisu prenesene u roku od tjedan dana od datuma narudžbe se poništavaju. Vrijeme obrade narudžbe nije trenutak narudžbe, već trenutak kada se izvrši potrebna naplata s računa kreditne kartice ili prijenos (EFT) stigne na bankovne račune.

 

f.   Prodavatelj je suglasan i obvezuje se obavijestiti kupca u roku od 3 (tri) dana ako predvidi da robu podložnu višoj sili ili transportu ne može isporučiti na vrijeme ili da je ne može isporučiti na datum isporuke koji je određen u skladu s ovim ugovorom. Od datuma ove obavijesti, do novog datuma isporuke koji prodavatelj odredi kupcu, odgovornost prodavatelja neće nastati.

 

g.   Prodavatelj je suglasan i obvezuje se da će svoj puni i neophodan posao obaviti na vrijeme do osobe koju treba isporučiti navedenoj u skladu s ovim ugovorom. Ako kupac obavijesti prodavača da će isporuka biti izvršena drugoj osobi, prodavatelj neće biti odgovoran ako ta osoba ne prihvati isporuku. U skladu s ovom situacijom, prodavatelj zadržava pravo žalbe kupcu zbog eventualnih gubitaka.

 

h.   Prodavatelj zadržava pravo prekinuti narudžbu ako smatra da je to potrebno, kada podaci koje je kupac pružio ne odgovaraju činjenici. U slučajevima kada prodavatelj otkrije probleme u narudžbi, zamrzava narudžbu na 15 (petnaest) dana ako ne može doći do kupca s telefonske, e-mail i poštanske adrese koje je kupac naveo. Očekuje se da će kupac kontaktirati prodavatelja u vezi s tim pitanjem tijekom tog vremena. Ako za to vrijeme ne dobije odgovor od kupca, prodavatelj otkazuje narudžbu kako bi izbjegao štetu za obje strane.

 

i.   Komercijalni naziv prodavatelja je SN GRUP KOZMETIK INŞAAT Gıda TURIZM SAN. TIC. doo ŞTI. Ovisno o ovom poslu http://www.gzorganic.net G&Z Organic Cosmetic, koji je s njim povezan na svojoj web stranici, suglasan je i obvezuje se ispuniti svoje obveze prema kupcu u cijelosti i prema zahtjevima.

 

ČLANAK 5-PRAVA I OBVEZE KUPCA

 

a.   Kupac je suglasan i obvezuje se u cijelosti i u potpunosti izvršiti radnje koje su mu nametnute ovim ugovorom.

 

b.   Kupac je suglasan i obvezuje se platiti u skladu s navedenim oblikom plaćanja, da je prihvatio odredbe ovog Ugovora te da je podatke navedene u ugovoru ispunio točno i u potpunosti.

 

c.   Kupac, http://www.gzorganic.net Ime prodavatelja, Naziv, Otvorena adresa, telefon i ostali pristupni podaci s web stranice, osnovne karakteristike robe koja je predmet prodaje, prodajna cijena, uključujući poreze, način plaćanja, dostava uvjeti i troškovi itd. sve preliminarne informacije o robi koja je predmet prodaje i ostvarivanju prava na "povlačenje" i načinu korištenja tog prava, službenim tijelima gdje mogu priopćiti svoje pritužbe i prigovore itd. prihvaća i izjavljuje da ima jasne, jasne i prikladne informacije o tome u skladu s internetskim okruženjem, potvrđujući ove preliminarne informacije elektroničkim putem.

 

d.   Ovisno o prethodnom članku, kupac ima uvjete narudžbe i plaćanja proizvoda, upute za korištenje proizvoda, poduzete mjere protiv mogućih situacija i upozorenja http://www.gzorganic.net izjavljuje da je pročitao narudžbu /podatke o postupku plaćanja/korištenja i dao potrebnu potvrdu u elektroničkom obliku.

 

e.   Kupac je suglasan i obvezuje se da ni pod kojim uvjetima neće oštetiti proizvod i njegovu ambalažu ako želi vratiti proizvod koji je primio, te vratiti originalni račun i otpremnicu u trenutku povrata. u slučaju da kupac otvori ambalažu ili omote predmetne robe zbog činjenice da su roba koja će se kupcu dostaviti po ovom ugovoru kozmetički proizvodi; kupac prihvaća i unaprijed se obvezuje da prodavatelj ne može prihvatiti povrat robe zbog prirode proizvoda i zdravstvenih uvjeta.julienne

 

f.   Kupac, ovaj Ugovor i elektroničkom potvrdom obrasca preliminarnih informacija, udaljenost ugovora od ugovora, koju prodavatelj mora dati kupcu, adresu, te osnovne karakteristike naručenih dobara ili usluga, cijenu robe ili usluga, uključujući poreze, plaćanje i dobivene informacije potvrđuju se kao potpuna i točna cijena dostave i dostave. U trenutku isporuke, kupac je uništen, razbijen, ambalaža je potrgana itd. ako je roba ili usluge predmet ugovora, a koje su očito oštećene i neispravne, isporučene od teretne tvrtke, odgovornost je u potpunosti na kupac. Ukoliko dođe do ove situacije, kupac prihvaća i obvezuje se da robu koju je primio kupac ne može vratiti.

 

g.   Ako banka ili financijska institucija ne plati prodavatelju trošak robe ili usluge zbog nepoštene ili nezakonite upotrebe kreditne kartice kupca od strane neovlaštenih osoba nakon isporuke robe ili usluge, kupac je dužan vratiti robu prodavatelju u roku od 3 (tri) dana, pod uvjetom da mu je isporučena. U tom slučaju troškovi dostave padaju na teret kupca. U tom slučaju roba koju kupcu isporučuje prodavatelj na način proizvoda i ambalaže oštećenje robe ili pakiranje predmetne robe u slučaju otvaranja ventila na računu od strane kupca prodavatelju cijena od 3 ( tri) dana, slažete se s kupcem za plaćanje u roku. U protivnom, prodavatelj zadržava pravo na naknadu financijskih gubitaka proizašlih iz ove situacije.  

 

h.   Kupac je suglasan i obvezuje se unaprijed pročitati dokumente koji pokazuju upute za uporabu za proizvode isporučene s proizvodima. Kupac je suglasan i obvezuje se da prodavatelj neće biti odgovoran za bilo kakvu štetu nastalu zbog nekorištenja proizvoda u skladu s uputama navedenim u dokumentima prilikom dostave ovih dokumenata njemu s proizvodima.

 

i.   Kupac je suglasan i unaprijed se obvezuje da prodavatelj neće biti odgovoran za bilo kakvu štetu koja bi mogla nastati u suprotnom, u slučaju da postoji bilo kakva bolest u vezi s proizvodima koje će naručiti, da će se sastati sa svojim liječnikom i naručiti nakon dobivanje odobrenja stručnjaka.

ČLANAK 6-NALOG I POSTUPAK PLAĆANJA

 

a.   Nakon što kupac odobri iznos TL uključujući PDV (ukupni iznosi rata u obročnim transakcijama) proizvoda dodanih u košaricu, on se obrađuje na PoS-u relevantne bankovne kartice. Stoga se narudžbe ne šalju

kupcu se prvo šalje e-mail s potvrdom narudžbe. Nijedna pošiljka se ne vrši bez slanja e-pošte s potvrdom narudžbe.

 

b.   O svim smetnjama u procesu ili problemima koji mogu nastati u vezi s kreditnom karticom kupac se obavještava korištenjem jednog ili više metoda telefona/faksa/e-pošte navedenih u ugovoru. Ako je potrebno, kupac se može zamoliti da kontaktira banku. Vrijeme obrade narudžbe nije trenutak predaje narudžbe, već trenutak kada se izvrši potrebna naplata s računa kreditne kartice ili se odredi prijenos (EFT) da stigne na račune prodavatelja.

 

c.   Ako se shvati da se roba koja je predmet ugovora ne može isporučiti iz iznimno opravdanog razloga i/ili ako se pojavi problem zaliha, kupcu se može poslati druga roba jednake kvalitete i cijene ili prema želji kupca i izbor; može se poslati još jedan novi proizvod, proizvod može ući na zalihu ili druga prepreka za isporuku može nestati i/ili narudžba može biti otkazana.

 

d.   U slučajevima kada obveza isporuke robe koja je predmet ugovora postane nemoguća, kupac se obavještava o ovoj situaciji, a ukupna cijena koju je platio i svi dokumenti koji ga stavljaju u dug, ako ih ima, vraćaju mu se u roku od deset dana u najkasnije i ugovor se poništava. U tom slučaju kupac neće tražiti nikakvu dodatnu materijalnu i moralnu štetu od prodavatelja.

 

e.   http://www.gzorganic.net u internetskom okruženju kupcima koji ne žele koristiti podatke o kreditnoj kartici nudi se mogućnost narudžbe gotovine. Kod plaćanja bankovnom doznakom, kupac može odabrati najprikladniju banku i izvršiti prijenos. Ako je izvršen EFT, u obzir će se uzeti datum prijenosa na račun. “Podaci o pošiljatelju” moraju biti isti kao i podaci o fakturi, a broj narudžbe mora biti napisan prilikom prijenosa i/ili EFT-a.

 

ČLANAK 7-ISPORUKA

 

a.   Proizvod/proizvode će na adresu kupca dostaviti ugovoreni teret prodavatelja. Rok isporuke je 30 (trideset) dana od slanja pošte potvrde narudžbe i sklapanja ugovora. Taj se rok može produžiti za najviše 10 (deset) dana, pod uvjetom da je primatelj unaprijed obaviješten pisanim putem ili putem kontinuiranog nositelja podataka.

 

b.   U područjima gdje teretna tvrtka dostavlja jedan dan u tjednu, može doći do netočnosti i nedostataka u podacima o pošiljci, au slučajevima kao što su neki društveni događaji i prirodne katastrofe, može doći do propadanja tijekom navedenog dana. Zbog ovih propadanja, kupac ne može nametnuti nikakvu odgovornost prodavatelju.

 

c.   Ako se proizvod treba isporučiti drugoj osobi/organizaciji koja nije kupac, prodavatelj nije odgovoran za dodatne troškove dostave koji mogu nastati zbog toga što osoba/organizacija koja će biti isporučena ne prihvaća isporuku, netočnost podataka o dostavi i/ili nedostatak mjesta kupca.

 

d.   Problemi s isporukom ako proizvod/proizvodi nisu stigli do kupca u sadržaju navedenih dana na korisničku službu iletişim@........com na e-mail adresu mora se odmah obavijestiti korištenjem iste.

 

e.   U slučaju oštećenog paketa, oštećeni paketi se ne isporučuju, a izvješće treba priložiti službeniku brodarske tvrtke. Ako službenik kargo tvrtke smatra da paket nije oštećen, kupac ima pravo tamo otvoriti paket i provjeriti jesu li proizvodi isporučeni neoštećeni te zatražiti da se stanje ponovno utvrdi zapisnikom. Nakon što je paket uručen od strane kupca, prihvaća se da je cargo tvrtka u potpunosti izvršila svoju dužnost. Ako paket nije prihvaćen, a zapisnik je sačuvan, situaciju treba prijaviti prodavateljevoj službi za korisnike što je prije moguće, a kopija zapisa ostaje kod kupca.

 

ČLANAK 8-PRAVO NA POVLAČENJE

 

a.   Primatelj, bez preuzimanja bilo kakve odgovornosti i bez navođenja bilo kakvog pravnog ili kaznenog razloga, za transakcije prodaje robe od dana dostave od dana kupoprodajne transakcije za prodaju od 14 (četrnaest) dana ima pravo ostvariti pravo na odustanak , ako je 15. Uredbe o ugovorima na daljinu. Iznimke od prava na odustajanje prikazane su u skladu s člankom 15. ovog ugovora za proizvode koje će kupcu dati prodavatelj prema ovom ugovoru. Budući da je to među iznimkama u opsegu članka, kupac definitivno neće moći iskoristiti svoje pravo na odustanak.

 

ČLANAK 9 - JAMSTVO

 

a.   Ako je jamstvo dano, bit će odlučeno i napisano.

ČLANAK 10-POVJERLJIVOSTI

 

a.   3. podatke koje kupac daje prodavatelju u svrhu plaćanja s podacima navedenim u ovom ugovoru. neće se dijeliti s pojedincima.

 

b.   Prodavatelj će te podatke moći otkriti samo u okviru administrativnih/pravnih obveza. Ako prodavatelj ima tražene podatke od njega u okviru bilo koje dokumentirane sudske istrage, vozačka ih dozvola može dati nadležnom tijelu.

 

c.   Podaci o kreditnoj kartici nisu strogo pohranjeni, podaci o kreditnoj kartici koriste se samo za pružanje tako što se sigurnim prenosom relevantnim bankama tijekom procesa naplate i brišu iz sustava nakon davanja.

 

d.   E-mail adresu, poštansku adresu i telefonske podatke kupca prodavatelj koristi samo za standardnu dostavu proizvoda i Informacijske postupke. U pojedinim razdobljima, informacije o kampanji, informacije o novim proizvodima, promotivne informacije mogu se poslati kupcu nakon odobrenja.

 

ČLANAK 11-VIŠA SILA

 

a.   Stranke nisu u njihovoj kontroli, štrajk, lockout, prirodne katastrofe, nemiri, građanski nemiri, rizik i opasnost od nuklearnog rata, invazije, revolucije, građanskog rata, sabotaže, požara, iz razloga kao što su neuspjeh ili kašnjenje u ispunjavanju svojih obveza prema ovaj ugovor neće biti odgovoran za.

 

b.   Provedba ove odredbe za pojavu više sile koja može utjecati na obavljanje ugovorne usluge na koju druga strana utječe tri (3) dana pisane obavijesti bit će unutar stranaka će započeti pregovore o ovom pitanju, te će koristiti razumne napore za otklanjanje posljedica više sile. Ako viša sila traje trideset (30) dana ili onemogućuje provedbu ugovora, bilo koja strana ima pravo raskinuti ovaj ugovor, pod uvjetom da o tome pismeno obavijesti drugu. Takav raskid smatra se savršenim raskidom.

ČLANAK 12-RJEŠAVANJE SPOROVA

a.   Poslovanje u sporovima vezanim uz ovaj Ugovor o prodaji na daljinu; arbitražni odbori pokrajinskih ili okružnih potrošačkih odbora u kojima je kupac kupio proizvod u naselju ili gdje se nalazi prebivalište, do vrijednosti koju svake godine proglasi nadležno ministarstvo, te sudovi za zaštitu potrošača ovlašteni su u sporovima oko te vrijednosti.

 

b.   U rješavanju računskih sporova koji mogu nastati primjenom ovog ugovora, poslovne knjige tvrtke prodavatelja i njihova evidencija u tim knjigama (uključujući računalne zapise) su neosporan dokaz. Stranke prihvaćaju i poduzimaju ovu situaciju unaprijed. E-mailovi u okviru obveze obavještavanja stranaka također su uvjerljiv dokaz. Stranke prihvaćaju i poduzimaju ovu situaciju unaprijed.

 

ČLANAK 13-VAŽENOST UGOVORA

a.   Ovaj ugovor se sastoji od 13 članaka ../…/.. sklopljen je i stupio na snagu elektroničkim odobrenjem od strane kupca na njegov datum.

bottom of page