top of page

UGOVOR O ČLANSTVO

ČLANAK 1 - STRANKE

Ovaj sporazum je dogovoren između sljedećih strana.

a. http://www.gzorganic.net suadiye Mah, koji upravlja web-mjestom. Bagdat Cd. Cemal Apt. br.: 393/1 unutarnja vrata br.: 22 Kadıköy / ISTANBUL stanovnik sn GRUP KOZMETIK INŞAAT Gıda TURIZM SAN. TIC. doo ŞTI.(u daljnjem tekstu "gzorganski".)

b. http://www.gzorganic.net korisnik interneta koji je član web stranice (u daljnjem tekstu "član")

ČLANAK 2-PREDMET UGOVORA

a.   Predmet ovog ugovora je web stranica u vlasništvu gzorganic http://www.gzorganic.net to je određivanje uvjeta korištenja člana te prava i obveze člana.

ČLANAK 3-PRAVA I OBVEZE ČLANOVA

a.   Član, http://www.gzorganic.net prihvaća i obvezuje se da su osobni i drugi podaci koje daje prilikom registracije na web stranici točni pred zakonom, te da će gzorganic odmah nadoknaditi svu štetu nastalu zbog činjenice da ove informacije su suprotne istini bez ikakvog upozorenja ili obavijesti. 

b.   Član ne smije zaporku koju mu je dao gzorganic dati drugim osobama ili organizacijama, a član ima pravo koristiti ovu lozinku osobno. Svu odgovornost koja može proizaći iz tog razloga i sve zahtjeve i zahtjeve koje protiv gzorgana mogu podnijeti treće strane ili nadležna tijela, gzorgan zadržava pravo na bilo kakvu odštetu i druge zahtjeve koji proizlaze iz takvog neovlaštenog korištenja.

c.   Članovi http://www.gzorganic.net su suglasni i obvezuju se od početka pridržavati se i neće kršiti odredbe zakonskog zakonodavstva prilikom korištenja web stranice. U protivnom, sve nastale građanske i kaznene obveze u potpunosti i isključivo obvezuju člana.

d.   Član, http://www.gzorganic.net ne smije koristiti web stranicu na bilo koji način za remećenje javnog reda i mira, protivno općem moralu, uznemiravati i uznemiravati druge, u svrhu suprotnu zakonu, na način koji zadire u ideje i autorska prava drugih. Osim toga, aktivnosti članova koje sprječavaju ili prisiljavaju druge na korištenje usluga (spam, virus, trojanski konj, itd.) i kojima se ne može trgovati.

e.   Gzorganic ne snosi odgovornost za neovlašteno čitanje podataka članova i za štetu na softveru i podacima člana. Član, http://www.gzorganic.net unaprijed je pristao da neće tražiti odštetu od gzogenica za bilo kakvu štetu koju bi mogao pretrpjeti zbog korištenja web stranice.

f.   Član se slaže da neće pristupiti niti koristiti softver i podatke drugih korisnika interneta bez dopuštenja. Inače, građanska i kaznena odgovornost koja iz toga proizlazi u potpunosti pripada članu.

g.   Član koji prekrši jedan ili više članaka ubrajanih u ovaj ugovor o članstvu osobno je odgovoran za ovo kršenje i čuvat će gzorganic od građanskih i kaznenih posljedica tih kršenja. Osim toga, u slučaju da se incident zbog ovog kršenja prenese na područje prava, gzorganic zadržava pravo tražiti odštetu od Člana zbog nepoštivanja ugovora o članstvu.

ČLANAK 4-PRAVA I OBVEZE GZBAŠIĆA

a.   Gzorganic uvijek ima pravo jednostrano izbrisati članstvo člana, po potrebi izbrisati datoteke, dokumente i podatke koji pripadaju korisniku. Član prihvaća tu uštedu unaprijed. U ovom slučaju Gzorganić nema nikakvu odgovornost.

b.   http://www.gzorganic.net web stranica softver i dizajn Mr. group kozmetika izgradnja prehrambeni turizam SAN. TIC. doo ŞTI. autorska prava i/ili druga prava intelektualnog vlasništva koja se na njih odnose zaštićena su relevantnim zakonima i član ih ne smije koristiti, stjecati ili mijenjati bez dopuštenja. Ostale tvrtke i proizvodi spomenuti na ovoj web stranici su zaštitni znakovi njihovih vlasnika i također su zaštićeni pravima intelektualnog vlasništva.

c.   Autor: Gzorganic http://www.gzorganic.net za razvoj poboljšanja internet stranice i/ili zakonske regulative u okviru naziva davatelja internetskih usluga koji se koristi za pristup stranici i adrese internetskog protokola (IP) , datum i vrijeme pristupa stranici, stranice kojima se pristupa trenutnim redoslijedom na stranici te internetska adresa web stranice koja vam omogućuje da se izravno povežete na stranicu mogu prikupljati određene podatke kao npr.

d.   Gzorganic može koristiti osobne podatke članova kako bi bolje služio svojim korisnicima, poboljšao svoje proizvode i usluge, te olakšao korištenje stranice u nastojanjima usmjerenim na specifične preferencije i interese svojih korisnika. Gz http://www.gzorganic.net pridržava pravo vođenja evidencije o svojim radnjama na web stranici.

e.   Član gzorgana izjavljuje i slaže se da mu Gzorgan dopušta pružanje promocija proizvoda i usluga, oglasa, kampanja, pogodnosti, anketa i drugih aplikacija za zadovoljstvo kupaca u okviru aplikacija koje su na snazi i/ili će biti stavljene na snagu. Član je, kao član gzorganica, i/ili na druge načine napravio u prošlosti i/ili izradio u budućnosti i prikupljanje podataka o kupnji i osobnoj kupnji i/ili ponašanju potrošača u gore navedene svrhe, koje će Gzorganic koristiti prihvaća da omogućuje arhiviranje reprezentacija. Ako član ne prijavi drugačije, također izjavljuje i slaže se da dopušta prikupljanje podataka, dijeljenje s tvrtkama koje je ugovorio Gzorgan, korištenje i arhiviranje od strane Gzorgana na kraju svog članstva. Gzorganic izjavljuje i prihvaća da mu dopušta kontaktiranje putem interneta, telefona, SMS-a itd. komunikacijskih kanala, osim ako član ne obavijesti drugačije. Član izjavljuje i suglasan je da neće tražiti i smatrati Gzorganic odgovornim za bilo kakvu izravnu i/ili neizravnu materijalnu i/ili duhovnu štetu i/ili štetu uzrokovanu prikupljanjem, dijeljenjem, korištenjem, arhiviranjem i pristupom gore navedenim informacijama. Ako član želi promijeniti svoje postavke dijeljenja podataka, taj zahtjev može proslijediti pozivnim centrima službe za korisnike gzorganica.

f.   Gorganić  može otkriti osobne podatke člana kada se to traži kao zakonska obveza ili u dobroj vjeri smatra da je potrebno djelovati u skladu sa zakonskim zahtjevima ili poštivati pravne radnje o kojima je obaviješten Gzorganic; za zaštitu i obranu prava i vlasništva Gzorganića i obitelji Gzorganic web stranice.

g.   Poduzete su mjere kako bi se osiguralo da web stranica Gzorganic ne sadrži viruse i sličan softver. Osim toga, kako bi osigurao konačnu sigurnost, korisnik mora osigurati vlastiti sustav zaštite od virusa i pružiti potrebnu zaštitu. U tom kontekstu, ulaskom na web stranicu gzorganic smatra se da je član odgovoran za sve pogreške koje se mogu pojaviti u njegovom ili njezinom softveru i operativnim sustavima i njihove izravne ili neizravne posljedice.

h.   Gzorganic zadržava pravo izmjene sadržaja stranice u bilo kojem trenutku, promjene ili ukidanja bilo koje usluge koju pruža korisnicima ili brisanja korisničkih podataka i podataka registriranih na web stranici Gzorganica.

i.   Gzorganic može promijeniti, ažurirati ili otkazati uvjete ugovora o članstvu u bilo kojem trenutku bez prethodne obavijesti i/ili obavijesti u bilo kojem obliku ili obliku. Svaka izmijenjena, ažurirana ili ukinuta odredba bit će na snazi za sve članove na dan objave.

j.   Gzorganić, sukladno ovom članskom ugovoru, članovi su registrirali elektroničku poštu na adresu u e-mailu obavijesti, te imaju ovlasti slanja SMS-a na mobitele, iako član ovog članskog ugovora šalje mailove i SMS-ove s podacima, za odobravanje adrese elektroničke pošte smatrat će se da je prihvatio da se pošalje na mobilni telefon. Ukoliko član želi prestati primati poštu i/ili SMS, ovaj zahtjev šalje se pozivnim centrima službe za korisnike gzorganica ili info@gzorganic.net on ga može proslijediti na svoju adresu.

ČLANAK 5. RASKID UGOVORA

a.   Ovaj ugovor ostaje na snazi sve dok član ne otkaže svoje članstvo ili Gzorganic ne otkaže članstvo. Gzorganic može jednostrano raskinuti ugovor otkazivanjem članstva ako član prekrši bilo koju odredbu ugovora o članstvu

ČLANAK 6-VIŠA SILA

 

a.   Stranke nisu u njihovoj kontroli, štrajk, lockout, prirodne katastrofe, nemiri, građanski nemiri, rizik i opasnost od nuklearnog rata, invazije, revolucije, građanskog rata, sabotaže, požara, iz razloga kao što su neuspjeh ili kašnjenje u ispunjavanju svojih obveza prema ovaj ugovor neće biti odgovoran za.

 

b.   Provedba ove odredbe za pojavu više sile koja može utjecati na obavljanje ugovorne usluge na koju druga strana utječe tri (3) dana pisane obavijesti bit će unutar stranaka će započeti pregovore o ovom pitanju, te će koristiti razumne napore za otklanjanje posljedica više sile. Ako viša sila traje trideset (30) dana ili onemogućuje provedbu ugovora, bilo koja strana ima pravo raskinuti ovaj ugovor, pod uvjetom da o tome pismeno obavijesti drugu. Takav raskid smatra se savršenim raskidom.

ČLANAK 7-RJEŠAVANJE SPOROVA

a.   Istanbulski sudovi i izvršni uredi ovlašteni su u sporovima u vezi s ovim Ugovorom.

 

b.   U rješavanju sporova koji mogu nastati kao rezultat primjene ovog ugovora, Gzorganićeve poslovne knjige i evidencije u tim knjigama (uključujući računalne zapise) su neosporan dokaz. Stranke prihvaćaju i poduzimaju ovu situaciju unaprijed. E-mailovi u okviru obveze obavještavanja stranaka također su uvjerljiv dokaz. Stranke prihvaćaju i poduzimaju ovu situaciju unaprijed.

 

ČLANAK 8-STUPAN

a.   Upis člana u članstvo znači da je član pročitao sve članke sadržane u ugovoru o članstvu i da je prihvatio članke sadržane u ugovoru o članstvu. Ovaj ugovor sklopljen je u trenutku učlanjenja člana i stupio je na snagu.

bottom of page